SQ Telecom LLC


Ми будуємо високонадійні захищені
копоративні інформаційні мережі

© SQ Telecom Team

CRM from SQ Telecom

ЗАХИЩЕНІ КОРПОРАТИВНІ МЕРЕЖІ

Організація захищеної корпоративної мережі - це комплексна послуга, в яку входить розробка проекту, встановлення та налаштування мережевого обладнання, інтеграція програмного забезпечення, підключення віртуальної АТС та інших рішень для забезпечення захищеного доступу до IT-інфраструктури компанії.

Захищена корпоративна мережа потрібна компаніям з територіально-розподіленими підрозділами, віддаленими співробітниками, яка забезпечує:

 • Безкоштовний, захищений телефонний зв'язок з єдиним планом нумерації
 • Спільний захищений доступ до інформаційних ресурсів, баз даних та іншіх електронних документів
 • Можливості інтеграції з CRM та іншими системами автоматизації
 • Безпечний обмін даними з філіями та партнерами, навіть коли ви знаходитесь на різних континентах
 • Зниження виробничих витрат на супровід та експлуатацію мережевої інфраструктури
 • Наскрізний шифрування (End-to-End encryption) забезпечує надійний захист від витоків корпоративних даних

Корпоративна мережа усуває проблеми з неякісним, незахищеним телефонним зв’язкам, незахищеним доступом до конфіденційних інформаційних ресурсів.

Вигоди від побудови захищеної корпоративної мережі:

 • Швидка організація віддаленої роботи співробітників, філій без втрат і обмежень
 • Скорочення витрат на супровід мережевої інфраструктури підприємства
 • Єдиний інформаційний простір для всіх структурних підрозділів компанії
 • Ефективне функціонування компанії в умовах віддаленої роботи
 • Централізоване зберігання та обробка даних
 • Контроль та доступність незалежно від вашого місцезнаходження
 • Захищене з'єднання віддалених офісів, безпечне зберігання інформації
 • Скорочення витрат на комунікації - зв'язок йде по внутрішніх номерах єдиного номерного простору
 • Відмовостійкість та резервування всіх даних
 • Об'єднані інформаційно-аналітичні ресурси